Wysyłkę księżek realizujemy raz w tygodniu – w każdy poniedziałek


 

Modlitwa – John Bunyan
Bunyan był człowiekiem modlitwy, a to właśnie poprzez osobisty kontakt z Bogiem człowiek obdarzany jest duchową mocą, a jego służba staje się duchowo skuteczna. Książka „Modlitwa” stanowi sekret kuchni duchowej mocy autora. Niezrównane alegorie Johna Bunyana i ich ponadczasowość wciąż wywołują pytania chrześcijan oraz badaczy historii tej niezwykłej osoby. Co niezwykłego było w tym człowieku, że w tak prosty i ponadczasowy sposób potrafił przekazać prawdy ewangelii w swoich dziełach? Jego „Dzieje Ludzkiej Duszy” i „Wędrówka Pielgrzyma” nic nie straciły na wartości i wciąż z potężną mocą przemawiają do serc i umysłów wierzących. Spis treści Od wydawcy Wstęp historyczny Nota biograficzna Część pierwsza: MODLITWA W DUCHU I Czym jest prawdziwa modlitwa? II Co to znaczy modlić się duchem? III Co to znaczy modlić się duchem i rozumem? IV Odpowiedzi na pytania i wątpliwości V Użycie i zastosowanie VI Zakończenie Część druga: TRON ŁASKI I Bóg ma więcej niż jeden tron II Pobożni ludzie potrafią odróżnić jeden tron od innego 1. Istnieje tron łask
 • Znaczenie pojęcia „łaska”
 • Co można wywnioskować z określenia „tron łaski”?
 • Czym jest tron łaski?
 • Gdzie znajduje się tron łaski?
 • Dlaczego prawo i tron miłosierdzia są tak blisko siebie?
2. W jaki sposób pobożni ludzie odróżniają tron łaski od innych tronów? III Adresaci stwierdzenia „przystąpmy”
 • Prawidłowe przystępowanie do tronu łaski
IV Jak przystępować do tronu łaski?
 • Co to znaczy przystępować do tronu łaski z ufną odwagą?
 • Tylko pobożni znają tron łaski
V Motywacja przystępowania z ufną odwagą do tronu łaski 1. Ponieważ mamy tam tak wielkiego arcykapłana a) Prawne kwalifikacje Jezusa Chrystusa do urzędu arcykapłana
 • Chrystus jako arcykapłan, jak i ofiara — w jaki sposób ją złożył?
 • Chrystus ofiarą dobrowolną i skuteczną
 • Chrystus jako ołtarz
 • W jaki sposób Chrystus pełni urząd arcykapłana?
 • Jak można poznać te tajemnice?
b) Naturalne kwalifikacje Jezusa Chrystusa do bycia naszym arcykapłanem
 • Szczególne naturalne kwalifikacje Chrystusa jako arcykapłana
2. Ponieważ mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani
 • Święci będą niekiedy w potrzebie
 • Stałe zaopatrzenie łaski jest konieczne dla naszego dobrobytu
 • Czego powinno nas to uczyć?
VI Zakończenie
 • Sześć lekcji z tego tekstu
15.00  Dodaj do koszyka
Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa
Czy zadajesz sobie czasami pytanie: jak dzisiaj zostać uczniem Jezusa? Jeśli tak, to zapraszam do przeczytania książki Waltera Henrichsena omawiającej ten właśnie temat.
6.00  Dodaj do koszyka
O niewolnej woli – Marcin Luter
Książka "O Niewolnej Woli" jest odpowiedzią Lutra na książkę "O Wolnej Woli", jednego z najtęższych umysłów tamtej epoki: Erazma z Rotterdamu.   Przedmiotem sporu obu tytanów myśli i czynów epoki reformacji jest najgłębsza różnica pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem - kwestia łaski, co stanowi o wartości i aktualności tej pozycji do dnia dzisiejszego. Przekładu z języka łacińskiego dokonał, wstępem i objaśnieniami opatrzył ks. prof. dr hab. Wiktor Niemczyk. Tekst, wstęp i przypisy przejrzał, skorygował i uzupełnił: ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz   SPIS TREŚCI I WSTĘP
 • Przebieg życia Lutra do sejmu w Wormacji
 • Luter na Wartburgu
 • Luter a Erazm
 • Postać Erazma
 • Linia podziału między humanizmem a reformacją
 • Narastanie konfliktu
 • Sporny temat
 • Dyspozycja i treść „Diatryby” (Erazma „De libero arbitrio”)
 • Dyspozycja i treść ogólna odpowiedzi Lutra na Diatrybę Erazma
 • Kilka zasadniczych szczegółów kontrowersji dogmatycznej
II PRZEKŁAD „DE SERVO ARBITRIO” 1. Wstęp 2. Pewność wiary 3. Jasność Pisma Świętego 4. Dogmat o niewolnej woli a chrześcijańska 5. Wyznanie i jego powszechne obowiązywanie 6. Doktryna i życie 7. Tajemnica kościoła Część pierwsza 8. O woli ludzkiej 9. Objawienie 10. Bóg ukryty (Deus absconditus) 11. Idea zapłaty Część druga 12. Bóg a zło (Teodycea) Część trzecia 13. Antropologia biblijna Część czwarta 14. Współpracownicy Boży ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA
32.00  Dodaj do koszyka
Ostateczne Słowo – O. Palmer Robertson
Treść książki stanowi ekspozycja Osoby i dzieła naszego Pana, jako ostatecznej wypowiedzi Boga i pełni Jego objawienia wobec ludzkości. W świetle tej wypowiedzi Bożej autor dokonuje analizy daru proroctwa i daru języków, w oparciu o Biblię. siążka dr Owena Palmera Robertsona „Ostateczne Słowo”, podobnie jak i wszystkie napisane przez tego autora jest Chrystocentryczna. Jej wierszem przewodnim, czy nawet mottem jest werset:   Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, (…) [Hbr 1,1-2]

Treść książki stanowi ekspozycja Osoby i dzieła naszego Pana, jako ostatecznej wypowiedzi Boga i pełni Jego objawienia wobec ludzkości. W świetle tej wypowiedzi Bożej autor dokonuje analizy daru proroctwa i daru języków, w kontekście biblijnych zapisów na te tematy. Czego Stary i Nowy Testament uczą nas o naturze proroctwa i języków? Czy zachowania i zjawiska, które obserwuje się dzisiaj w kościołach i nazywa „proroctwem” czy „darem języków” zasługują na to miano? Jakie zasady odnośnie funkcjonowania wyżej wymienionych darów w Kościele znajdujemy w Biblii? Czy występują one w biblijnej formie we współczesnych wspólnotach? Co znaczy, że Chrystus jest „Ostatecznym Słowem”? Na te i szereg innych pytań stara się odpowiedzieć Robertson, a odpowiedzi, jakich udziela, dają naprawdę wiele do myślenia – tym bardziej, że pochodzą bezpośrednio z rzetelnej i skrupulatnej egzegezy Pisma Świętego. Książka przetłumaczona jest pięknym, niezwykle łatwym do zrozumienia językiem. W tekście zacytowane zostały wszystkie przywołane przez autora cytaty, co znakomicie ułatwia czytanie, uwalniając od konieczności równoległego otwierania kilku książek. Pod tekstem znajdują się obszerne przypisy wyjaśniające miejsca, co do których polski czytelnik może mieć pytania bądź wątpliwości.

Spis Treści Nota wydawców Nota Biograficzna Rozdział 1 Proroctwo w dzisiejszych czasach? 1.1. Początki proroctwa w Starym Testamencie 1.2. Fragmenty Starego Testamentu, gdzie proroctwo zostało ustanowione 1.3. Starotestamentowe proroctwo o proroctwie 1.4. Świadectwo Piotra i Pawła odnośnie proroctwa 1.5. Podsumowanie Rozdział 2 Dar języków w dzisiejszych czasach? 2.1. Nowy Testament świadczy o objawieniowym charakterze daru języków. 2.2. Języki, o których mowa w Nowym Testamencie, były językami obcymi. 2.3. Nowotestamentowy dar języków miał być używany publicznie. 2.4. Nowotestamentowy dar języków był znakiem czasów. 2.5. Podsumowanie Rozdział 3 Nowe objawienie w dzisiejszych czasach? 3.1. Co znaczy, że objawienie ustało? 3.2. Jak objawienie ustawało? 3.3. Argumenty przeciwko idei ustającego objawienia Rozdział 4 Najnowsza argumentacja zwolenników kontynuacji objawienia 4.1. Utrzymuje się, że objawienie nie ustało. 4.2. Utrzymuje się, że egzegeza Słowa Bożego potwierdza nową definicję proroctwa. 4.3. Konsekwencją przyjęcia tezy o nowym rodzaju proroctwa jest degradacja jego autorytetu. 4.4. Konsekwencją przyjęcia tezy o nowym rodzaju proroctwa jest ciągła niepewność. 4.5. Przyjęcie tezy o nowym rodzaju proroctwa może otworzyć drzwi dla podważenia nieomylności pozostałych proroctw i objawień. Rozdział 5 Konkluzja Spis cytatów
16.00  Dodaj do koszyka
Pięćdziesiąt lat w Kościele rzymskim
Charles Chiniquy   Książka "Pięćdziesiąt lat w Kościele rzymskim" jest pełnym, zaskakującym niezwykłą wprost szczegółowością, a przy tym wprost niezwykle interesującym opisem jego życiowej drogi do czasu opuszczenia Kościoła rzymskokatolickiego.   Choć w naszym kraju niewielu o nim słyszało, ów Kanadyjczyk w XIX wieku był jednym z najbardziej znanych duchownych katolickich w Ameryce Północnej. Był "kaznodzieją przebudzeniowym" w łonie Kościoła katolickiego - z ogromną skutecznością nawoływał do abstynencji. Był jednak przede wszystkim człowiekiem, który nad wszystko inne umiłował Słowo Boże.
36.00  Czytaj dalej
W Trójcy Jedyny – Stuart Olyott
Ciekawa książka omawiająca doktrynę Trójjedynego Boga z Biblijnej perspektywy. Ciekawy a przy tym prosty język, jakim posługuje się autor opisując niełatwe dla wielu niuanse tej doktryny czynią z niej ważną i budującą lekturę.
6.00  Dodaj do koszyka
Zdumiewająca Boża łaska – Piotr Słomski
Tekstem przewodnim książki jest Rz 8:28-39. Częściami rozważania są:   1.Pokochał niewartych miłości, 2.Wybrani, by być dobrymi, 3.Głos, któremu nie można się oprzeć, 4.Śmierć, która przyniosła satysfakcję, 5.Zmierzając do zwycięstwa, 6.Więcej niż zwycięzcy.   Na stronie zboru można także zobaczyć wykłady z konferencji pod tym samym tytułem. Wykłady prowadzi sam autor - Piotr Slomski.
17.00  Dodaj do koszyka