“I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”
– Dzieje Apostolskie 2:42

Kościół to przede wszystkim Jezus Chrystus i skupieni wokół Niego ludzie, którzy zaufali słowu Boga i w nim złożyli swa ufność. Wiele osób kojarzy dzisiaj słowo “kościół” z budynkiem. Jednak słowo “budynek” powinno być bodaj ostatnim na liście skojarzeń. Kościół to grupa ludzi, którzy mimo swojej odmienności, różnorodności doświadczeń, różnego wieku i statusu społecznego, współtworzą wspólnotę chrześcijan, funkcjonując w jedności na podobieństwo rodziny. Ludzi w tego typu społeczności nie łączy religia lub organizacyjna przynależność kościelna, lecz osoba Pana Jezusa Chrystusa, który dzisiaj, tak samo jak w czasach wczesnego chrześcijaństwa, potrafi zmienić życie ludzkie i uczynić je innym.

Tworząc społeczność chrześcijan, swoim życiem oddajemy chwałę Bogu. Biblia to Słowo Boże – podstawa naszego codziennego życia. Czytamy je w swoich domach, swoim dzieciom. Pismo Święte rozważamy też na naszych nabożeństwach. Zapraszamy innych ludzi, by poznali treść zawartych tam obietnic. Biblia odmieniła nasze życie, nadała mu sens. Bóg zmienia każdego, kierując wzrok na swego Syna, który oddał za nas życie. Pragniemy w ten sposób być uczniami Pana Jezusa pielgrzymującymi do Domu Ojca.

nabozenstwo

zapraszamy

Nabożeństwa odbywają się

w niedzielę o godz. 10:00

Świętochłowice ul. Wyzwolenia 6-8

 

Szkoła Biblijna

Zajęcia raz w miesiącu w sobotę od godz. 10:00 – szczegóły na stronie szkoły

niebieskie

Internetowe Kursy Biblijne

 

Nowości na stronie

Konkurs Biblijny

21 IV 2018 odbył się w Żywcu międzyzborowy konkurs biblijny z Księgi Nehemiasza, przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Zbór Pański w Świętochłowicach reprezentowali: Julia Szramska, która zwyciężyła w konkursie i zajęła w nim... READ MORE